X

Har mitt barn eller närstående rätt till personlig assistans?

Kort kan man säga att för att ha rätt till personlig assistans måste man omfattas av LSS - Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.  Därtill behöver den enskilde, i tillräcklig omfattning, hjälp med de behov som av lagen betecknas som grundläggande behov. Det är bara den faktiska tiden som den enskilde är i behov av stöd som räknas med i en utredning om assistansersättning.

Har mitt barn eller närstående rätt till personlig assistans?

Kort kan man säga att för att ha rätt till personlig assistans måste man omfattas av LSS - Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.  Därtill behöver den enskilde, i tillräcklig omfattning, hjälp med de behov som av lagen betecknas som grundläggande behov. Det är bara den faktiska tiden som den enskilde är i behov av stöd som räknas med i en utredning om assistansersättning.

Grundläggande behov

 • Personlig hygien
 • Måltider
 • På- och avklädning
 • Kommunikation
 • Hjälp som förutsätter ingående kunskap om den enskilde
 • Andning
 • stöd för att förebygga skada vid en psykisk funktionsnedsättning
 • stöd som behöver ges löpande på grund av ett medicinskt tillstånd.
 •  

Behoven ska vara av mycket personlig karaktär. Uppfyller ditt barn/mamma/pappa/syskon detta kan hen ha rätt till personlig assistans.

Du ansöker om assistansersättning hos Försäkringskassan samt hos din kommun.

Vi finns här för din familj

Anhörigassistans startade för att vara ett bra alternativ till familjer som själva har möjlighet att ta hand om sina anhöriga, men som behöver ha hjälp med den administration som rör assistansen.

Genom att kontakta oss så kan vi titta över era förutsättningar och hitta lösningar tillsammans.

Grundläggande behov

 • Personlig hygien
 • Måltider
 • På- och avklädning
 • Kommunikation
 • Hjälp som förutsätter ingående kunskap om den enskilde
 • Andning
 • stöd för att förebygga skada vid en psykisk funktionsnedsättning
 • stöd som behöver ges löpande på grund av ett medicinskt tillstånd.

Behoven ska vara av mycket personlig karaktär. Uppfyller ditt barn/mamma/pappa/syskon detta kan hen ha rätt till personlig assistans.

Du ansöker om assistansersättning hos Försäkringskassan samt hos din kommun.

Vi finns här för din familj

Anhörigassistans startade för att vara ett bra alternativ till familjer som själva har möjlighet att ta hand om sina anhöriga, men som behöver ha hjälp med den administration som rör assistansen.

Genom att kontakta oss så kan vi titta över era förutsättningar och hitta lösningar tillsammans.