X

Kan jag få assistans av anhörig?

Det går jättebra att välja en anhörig som personlig assistent och ofta är det en extra trygghet för både dig som assistansberättigad och den anhörige.

Kan jag få assistans av anhörig?

Det går jättebra att välja en anhörig som personlig assistent och ofta är det en extra trygghet för både dig som assistansberättigad och den anhörige.

Välj själv vem som blir din assistent

Hjälpinsatsen personlig assistans innebär enligt lag att den som har assistans eller företräder den med assistans själv får välja vem som ska jobba, när assistansen ska utföras och hur. I lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta står att ”den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges”.

Du kan alltså välja helt själv om din mormor, kusin, pappa, bror eller någon annan som står dig nära ska vara din personliga assistent.

Vi finns här för din familj

Anhörigassistans startade för att vara ett bra alternativ till familjer som själva har möjlighet att ta hand om sina anhöriga, men som behöver ha hjälp med den administration som rör assistansen.

Genom att kontakta oss så kan vi titta över era förutsättningar och hitta lösningar tillsammans.

Välj själv vem som blir din assistent

Hjälpinsatsen personlig assistans innebär enligt lag att den som har assistans eller företräder den med assistans själv får välja vem som ska jobba, när assistansen ska utföras och hur. I lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta står att ”den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges”.

Du kan alltså välja helt själv om din mormor, kusin, pappa, bror eller någon annan som står dig nära ska vara din personliga assistent.


Vi finns här för din familj

Anhörigassistans startade för att vara ett bra alternativ till familjer som själva har möjlighet att ta hand om sina anhöriga, men som behöver ha hjälp med den administration som rör assistansen.

Genom att kontakta oss så kan vi titta över era förutsättningar och hitta lösningar tillsammans.