X

Kan jag vara egen arbetsgivare och starta företag inom personlig assistans?

Ja, det kan du, men det finns en hel del att tänka på i samband med det. Egenanordnad personlig assistans måste anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som har tillsynsansvar över personlig assistans och granskar därmed så att assistansen som utförs håller god kvalitet. 

Kan jag vara egen arbetsgivare och starta företag inom personlig assistans?

Ja, det kan du, men det finns en hel del att tänka på i samband med det. Egenanordnad personlig assistans måste anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som har tillsynsansvar över personlig assistans och granskar därmed så att assistansen som utförs håller god kvalitet. 

Du behöver också ha kunskaper om de arbetsrättsregler och lagar som styr arbetsmarknaden.

Vi är ett bra alternativ för dig som funderar på att bli egen arbetsgivare inom personlig assistans och vill sköta assistansen i mångt och mycket själv, men vill slippa det ansvar och den administration det innebär att vara egen företagare. Med oss kan du sköta själva assistansen själv, så hjälper vi till med exempelvis myndighetskontakter, lönehantering och övrig administration. På det sättet hoppas vi du kan få tid över till annat.

Läs gärna mer om vad vi kan erbjuda:

Vi finns här för din familj

Anhörigassistans startade för att vara ett bra alternativ till familjer som själva har möjlighet att ta hand om sina anhöriga, men som behöver ha hjälp med den administration som rör assistansen.

Genom att kontakta oss så kan vi titta över era förutsättningar och hitta lösningar tillsammans.

Du behöver också ha kunskaper om de arbetsrättsregler och lagar som styr arbetsmarknaden.

Vi är ett bra alternativ för dig som funderar på att bli egen arbetsgivare inom personlig assistans och vill sköta assistansen i mångt och mycket själv, men vill slippa det ansvar och den administration det innebär att vara egen företagare. Med oss kan du sköta själva assistansen själv, så hjälper vi till med exempelvis myndighetskontakter, lönehantering och övrig administration. På det sättet hoppas vi du kan få tid över till annat.

Läs gärna mer om vad vi kan erbjuda:

Vi finns här för din familj

Anhörigassistans startade för att vara ett bra alternativ till familjer som själva har möjlighet att ta hand om sina anhöriga, men som behöver ha hjälp med den administration som rör assistansen.

Genom att kontakta oss så kan vi titta över era förutsättningar och hitta lösningar tillsammans.