X

Kan mitt barn ha flera assistenter samtidigt?

Ja. Ibland finns behov av dubbel assistans för att den enskilde ska tillförsäkras goda levnadsvillkor och för att assistansen ska kunna utföras på ett säkert sätt.

Kan mitt barn ha flera assistenter samtidigt?

Ja. Ibland finns behov av dubbel assistans för att den enskilde ska tillförsäkras goda levnadsvillkor och för att assistansen ska kunna utföras på ett säkert sätt.

Det handlar ofta då om specifika moment som kräver att man är två assistenter, exempelvis under resor eller fritidsaktiviteter där lyft kan bli aktuella. För tiden mellan dessa behov beviljas vanligtvis ingen dubbelassistans.

Är man beviljad dubbelassistans kan till exempel båda föräldrarna jobba samma tider.

Vi finns här för din familj

Anhörigassistans startade för att vara ett bra alternativ till familjer som vill att livet ska vara så vanligt som möjligt. Vi finns för de som har möjlighet att själva ta hand om sin anhöriga, men som behöver ha hjälp med den administration som rör assistansen.

Genom att kontakta oss så kan vi titta över era förutsättningar och hitta lösningar tillsammans.

Det handlar ofta då om specifika moment som kräver att man är två assistenter, exempelvis under resor eller fritidsaktiviteter där lyft kan bli aktuella. För tiden mellan dessa behov beviljas vanligtvis ingen dubbelassistans.

Är man beviljad dubbelassistans kan till exempel båda föräldrarna jobba samma tider.

Vi finns här för din familj

Anhörigassistans startade för att vara ett bra alternativ till familjer som vill att livet ska vara så vanligt som möjligt. Vi finns för de som har möjlighet att själva ta hand om sin anhöriga, men som behöver ha hjälp med den administration som rör assistansen.

Genom att kontakta oss så kan vi titta över era förutsättningar och hitta lösningar tillsammans.

Annan intressant läsning

» Har ni precis fått beslut om personlig assistans?

» Vill ni byta assistansbolag?

» Hur mycket kan en assistent tjäna hos Anhörigassistans?

Annan intressant läsning

» Har ni precis fått beslut om personlig assistans?

» Vill ni byta assistansbolag?

» Hur mycket kan en assistent tjäna hos Anhörigassistans?