X

Om oss

Många familjer vill ta hand sin anhöriga själva och endast anlita ett företag för lönehantering och andra grundläggande saker som tillståndet för att bedriva personlig assistans kräver.

Anhörigassistans är ett privat assistansbolag och vi har många års erfarenhet från assistansbranschen och dess regelverk, samt att möta anhöriga till personer
med assistansbeslut. Vi har kollektivavtal och tillstånd från IVO (Inspektionen
för Vård och Omsorg) att bedriva personlig assistans.

Anhörigassistans ingår i en större koncern tillsammans med Vivida Assistans,
som tillhandahåller en helhetslösning inom personlig assistans, och
Ek Juridik.

Vårt kontor ligger i Örebro och våra kunder finns utspridda över landet.

Tillstånd att bedriva personlig assistans

Anhörigassistans har tillstånd via Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att
bedriva personlig assistans sedan 2012 i samband med att tillstånd infördes.
Anhörigassistans är en bifirma till Vivida Assistans och omfattas därmed av Vividas tillstånd
att bedriva personlig assistans.

Tillståndskravet infördes för att se till att alla som bedriver personlig assistans har tillräcklig kunskap och erfarenhet. Företaget ska kunna tillgodose de krav som ställs enligt LSS och annan relevant lagstiftning.

IVO tillståndsbevis - Vivida Assistans (PDF 59kB) Pdf, 1.4 MB.

Stämpel som säger att Anhörigassistans har tillstånd att bedriva personlig assistans sedan 2012

Varför välja Anhörigassistans?

Ikon familj

Assistansen sköts
inom familjen

Ikon pengar

Med trygga anställningsvillkor

Ikon Vivida

Ingår i Vivida
Assistans koncern

Om oss

Många familjer vill ta hand sin anhöriga själva och endast anlita ett företag för lönehantering och andra grundläggande saker som tillståndet för att bedriva personlig assistans kräver.

Anhörigassistans är ett privat assistansbolag och vi har många års erfarenhet från assistansbranschen och dess regelverk, samt att möta anhöriga till personer med assistansbeslut. Vi har kollektivavtal och tillstånd från IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) att bedriva personlig assistans.

Anhörigassistans ingår i en större koncern tillsammans med Vivida Assistans, som tillhandahåller en helhetslösning inom personlig assistans, och Ek Juridik.

Vårt kontor ligger i Örebro och våra kunder finns utspridda över landet.

Stämpel som säger att Anhörigassistans har tillstånd att bedriva personlig assistans av IVO sedan 2012.

Tillstånd att bedriva personlig assistans

Anhörigassistans har tillstånd via Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bedriva personlig assistans sedan 2012 i samband med att tillstånd infördes. Anhörigassistans är en bifirma till Vivida Assistans och omfattas därmed av Vividas tillstånd att bedriva personlig assistans.

Tillståndskravet infördes för att se till att alla som bedriver personlig assistans har tillräcklig kunskap och erfarenhet. Företaget ska kunna tillgodose de krav som ställs enligt LSS och annan relevant lagstiftning.

IVO tillståndsbevis - Vivida Assistans (PDF 59kB) Pdf, 1.4 MB.

Varför välja Anhörigassistans?

Ikon familj

Assistansen sköts
inom familjen

Ikon pengar

Med trygga anställningsvillkor

Ikon Vivida

Ingår i Vivida
Assistans koncern

Söker du jobb som personlig assistent?

Då vi är en assistansanordnare där främst anhöriga arbetar som assistenter är vi inte i behov av annan personal.

Söker du jobb som personlig assistent?

Då vi är en assistansanordnare där främst anhöriga arbetar som assistenter är vi inte i behov av annan personal.