X
Visselpipaikon

Visselblåsarpolicy

Anhörigassistans har en visselblåsarpolicy som syftar till att synliggöra fel i vår verksamhet. Främst handlar det om misstankar om att något i verksamheten inte går rätt till eller att någon eller några individer far illa.

Varför visselblåsarpolicy?

Meningen är att den som anmäler en sådan misstanke ska kunna göra det med vetskapen om att en objektiv och saklig utredning av en oberoende utredare kommer göras och, under förutsättning att anmälan inte gjorts anonymt, att denne kommer få en återkoppling på sin anmälan.

Vad ska anmälas?

Anmälan kan göras för alla missförhållanden för vilka det ligger ett allmänt intresse att uppgifterna kommer fram. Exempel på sådana uppgifter är:

  • Brottsliga handlingar så som mutor, stöld, bestickningar, bedrägeri, skattebrott, bidragsbrott, arbetsmiljöbrott mm.
  • Allvarliga fel eller avvikelser
  • Mobbing
  • Jäv, när en beslutsfattare fattar beslut i egenintresse

Vem kan göra en anmälan?

I princip vem som helst kan göra en anmälan. Det kan var medarbetare, konsulter, praktikanter eller andra personer som har en koppling till verksamheten, men det kan också vara en tredje part som observerat felet och vill göra Anhörigassistans uppmärksam på en sådan omständighet.

En person som gör en anmälan är skyddad från repressalier. Detta innebär att inga efterforskningar får göras kring vem som gjort anmälan och personen får inte heller bestraffas.

Anhörigassistans strävar efter att alltid utvecklas och lära oss av eventuella fel och brister. För att kunna göra detta är det viktigt att vi får information om allt från fel till mindre väl fungerande situationer. Vi vill därför understryka att vi uppmuntrar alla former av upplysningar, inte bara när fel föreligger, utan även om det finns möjligheter till förbättringar i verksamheten.

Vad händer om felet inte visar sig vara ett fel?

Innan någon gör en anmälan bör denne var säker på att ett fel föreligger. En anmälan som bara baserar sig på andrahandsinformation eller ogrundade rykten gynnar ingen. Det viktiga är att en anmälare, innan anmälan görs, känner sig säker på att ett missförhållande faktiskt föreligger och att det ligger i allmänhetens intresse att det uppdagas.

Hur görs en anmälan?

Anhörigassistans har anlitat Förvaltningsjuristerna i Sverige AB för att ta emot och för att utreda en anmälan. När utredningen är gjord kommer den redogöras för Anhörigassistans ansvarig.
I utredningen ska finnas förslag på åtgärder. Av den händelse att dessa är jäviga i frågan kommer utredningen presenteras för Anhörigassistans ledningsgrupp eller styrelse.

Anmälan får göras anonymt, men om anmälaren önskar dialog behöver kontaktuppgifter anges.

Anmälan görs via länken nedan:

https://aa.tidvis.se/extern/visseblasare/rapportera/

Visselpipaikon

Visselblåsarpolicy

Anhörigassistans har en visselblåsarpolicy som syftar till att synliggöra fel i vår verksamhet. Främst handlar det om misstankar om att något i verksamheten inte går rätt till eller att någon eller några individer far illa.

Varför visselblåsarpolicy?

Meningen är att den som anmäler en sådan misstanke ska kunna göra det med vetskapen om att en objektiv och saklig utredning av en oberoende utredare kommer göras och, under förutsättning att anmälan inte gjorts anonymt, att denne kommer få en återkoppling på sin anmälan.

Vad ska anmälas?

Anmälan kan göras för alla missförhållanden för vilka det ligger ett allmänt intresse att uppgifterna kommer fram. Exempel på sådana uppgifter är:

  • Brottsliga handlingar så som mutor, stöld, bestickningar, bedrägeri, skattebrott, bidragsbrott, arbetsmiljöbrott mm.
  • Allvarliga fel eller avvikelser
  • Mobbing
  • Jäv, när en beslutsfattare fattar beslut i egenintresse

Vem kan göra en anmälan?

I princip vem som helst kan göra en anmälan. Det kan var medarbetare, konsulter, praktikanter eller andra personer som har en koppling till verksamheten, men det kan också vara en tredje part som observerat felet och vill göra Anhörigassistans uppmärksam på en sådan omständighet.

En person som gör en anmälan är skyddad från repressalier. Detta innebär att inga efterforskningar får göras kring vem som gjort anmälan och personen får inte heller bestraffas.

Anhörigassistans strävar efter att alltid utvecklas och lära oss av eventuella fel och brister. För att kunna göra detta är det viktigt att vi får information om allt från fel till mindre väl fungerande situationer. Vi vill därför understryka att vi uppmuntrar alla former av upplysningar, inte bara när fel föreligger, utan även om det finns möjligheter till förbättringar i verksamheten.

Vad händer om felet inte visar sig vara ett fel?

Innan någon gör en anmälan bör denne var säker på att ett fel föreligger. En anmälan som bara baserar sig på andrahandsinformation eller ogrundade rykten gynnar ingen. Det viktiga är att en anmälare, innan anmälan görs, känner sig säker på att ett missförhållande faktiskt föreligger och att det ligger i allmänhetens intresse att det uppdagas.

Hur görs en anmälan?

Anhörigassistans har anlitat Förvaltningsjuristerna i Sverige AB för att ta emot och för att utreda en anmälan. När utredningen är gjord kommer den redogöras för Anhörigassistans ansvarig.
I utredningen ska finnas förslag på åtgärder. Av den händelse att dessa är jäviga i frågan kommer utredningen presenteras för Anhörigassistans ledningsgrupp eller styrelse.

Anmälan får göras anonymt, men om anmälaren önskar dialog behöver kontaktuppgifter anges.

Anmälan görs via länken nedan:

https://aa.tidvis.se/extern/visseblasare/rapportera/