X

Internationella CP-dagen – hur du som anhörig kan göra en positiv skillnad

Den 6 oktober varje år är det den Internationella CP-dagen. Dagen instiftades för att förbättra situationen samt stötta de människor som lever med Cerebral Pares (CP) och deras familjer. Det är viktigt att se till att barn och vuxna med CP-skada har samma rättigheter och möjligheter som alla andra i vårt samhälle.

Bild på en man glad man med CP-skada tillsammans med sin assistent

Vi förstår att livet som anhörig till någon med CP-skada kan vara både utmanande och givande. Att stödja och vara närvarande för din anhörige är en viktig och betydelsefull uppgift.

Här följer några råd och insikter som kan vara till hjälp för er som fått ett barn, eller lever tillsammans med någon som har en typ av CP-skada.

 • Förstå CP-skadan: Det är viktigt att lära sig så mycket som möjligt om CP-skadan. Ju mer du vet om tillståndet, desto bättre kan du förstå de utmaningar och möjligheter som din anhörige möter.
 • Stöd och empati: Ditt stöd och din empati är ovärderlig. Försök att sätta dig in i din anhöriges liv och förstå deras känslor och behov. Lyssna aktivt när de vill prata och erbjud din hjälp när de behöver det.
 • Hälsovård och terapi: Hjälp din anhörige att få tillgång till nödvändig medicinsk vård och terapi. Regelbundna besök hos läkare och terapeuter kan förbättra livskvaliteten och funktionen för personer med CP-skada.
 • Skapa en stödjande miljö: Skapa en stödjande och tillgänglig hemmiljö. Anpassa bostaden efter deras behov och se till att de har tillgång till allt de behöver.
 • Självomsorg: Glöm inte att ta hand om dig själv också. Att vara en anhörig kan vara utmanande och stressande, så se till att du också tar tid för avkoppling och egenvård.
 • Nätverka med andra anhöriga: Att prata med andra anhöriga till personer med CP-skada kan vara mycket givande. Du kan dela erfarenheter och få stöd och råd från dem som går igenom liknande utmaningar.
 • Fira framsteg: Glöm inte att fira de små och stora framsteg din anhörige gör.
 • Vägledning och information: Sök efter organisationer och resurser som kan ge dig mer information och vägledning. Det finns många organisationer som erbjuder stöd till anhöriga.

3 fördomar om CP

(Källa: varden.se)

1. “Det går inte att arbeta med CP-skada”

Många med cerebral pares kan arbeta precis som en person utan en CP-skada, och har inte särskilt stora begränsningar i vardagen. Andra kan behöva hjälp av en personlig assistent under arbetsdagen, och/eller få färdtjänst till och från jobbet.

2. “Alla med CP sitter i rullstol”

Vissa som har CP är i behov av hjälpmedel för att ta sig längre sträckor, såsom en rullstol. Men det många inte vet är att en stor andel av de med CP-skada klarar att röra sig i vardagen utan några hjälpmedel alls.

Däremot är tillämpning av habilitering i någon grad en viktig del för personer med CP, för att minska den funktionsnedsättning som skadan för med sig. Det kan till exempel röra sig om rörelseträning, behandling med läkemedel eller stöd för att kommunicera.

3. “Personer med CP har sämre kognitiv förmåga”

En vanlig fördom är att tro är att alla personer med CP-skada också har nedsatt kognitiv förmåga, eller någon form av intellektuell funktionsnedsättning. Vissa med CP har en lätt utvecklingsstörning, men de allra flesta har inte det. Risken att få en svårare utvecklingsstörning är högre i samband med svår spastisk CP.

Internationella CP-dagen – hur du som anhörig kan göra en positiv skillnad

Den 6 oktober varje år är det den Internationella CP-dagen. Dagen instiftades för att förbättra situationen samt stötta de människor som lever med Cerebral Pares (CP) och deras familjer. Det är viktigt att se till att barn och vuxna med CP-skada har samma rättigheter och möjligheter som alla andra i vårt samhälle.

Bild på en man glad man med CP-skada tillsammans med sin assistent

Vi förstår att livet som anhörig till någon med CP-skada kan vara både utmanande och givande. Att stödja och vara närvarande för din anhörige är en viktig och betydelsefull uppgift.

Här följer några råd och insikter som kan vara till hjälp för er som fått ett barn, eller lever tillsammans med någon som har en typ av CP-skada.

 • Förstå CP-skadan: Det är viktigt att lära sig så mycket som möjligt om CP-skadan. Ju mer du vet om tillståndet, desto bättre kan du förstå de utmaningar och möjligheter som din anhörige möter.
 • Stöd och empati: Ditt stöd och din empati är ovärderlig. Försök att sätta dig in i din anhöriges liv och förstå deras känslor och behov. Lyssna aktivt när de vill prata och erbjud din hjälp när de behöver det.
 • Hälsovård och terapi: Hjälp din anhörige att få tillgång till nödvändig medicinsk vård och terapi. Regelbundna besök hos läkare och terapeuter kan förbättra livskvaliteten och funktionen för personer med CP-skada.
 • Skapa en stödjande miljö: Skapa en stödjande och tillgänglig hemmiljö. Anpassa bostaden efter deras behov och se till att de har tillgång till allt de behöver.
 • Självomsorg: Glöm inte att ta hand om dig själv också. Att vara en anhörig kan vara utmanande och stressande, så se till att du också tar tid för avkoppling och egenvård.
 • Nätverka med andra anhöriga: Att prata med andra anhöriga till personer med CP-skada kan vara mycket givande. Du kan dela erfarenheter och få stöd och råd från dem som går igenom liknande utmaningar.
 • Fira framsteg: Glöm inte att fira de små och stora framsteg din anhörige gör.
 • Vägledning och information: Sök efter organisationer och resurser som kan ge dig mer information och vägledning. Det finns många organisationer som erbjuder stöd till anhöriga.

3 fördomar om CP

(Källa: varden.se)

1. “Det går inte att arbeta med CP-skada”

Många med cerebral pares kan arbeta precis som en person utan en CP-skada, och har inte särskilt stora begränsningar i vardagen. Andra kan behöva hjälp av en personlig assistent under arbetsdagen, och/eller få färdtjänst till och från jobbet.

2. “Alla med CP sitter i rullstol”

Vissa som har CP är i behov av hjälpmedel för att ta sig längre sträckor, såsom en rullstol. Men det många inte vet är att en stor andel av de med CP-skada klarar att röra sig i vardagen utan några hjälpmedel alls.

Däremot är tillämpning av habilitering i någon grad en viktig del för personer med CP, för att minska den funktionsnedsättning som skadan för med sig. Det kan till exempel röra sig om rörelseträning, behandling med läkemedel eller stöd för att kommunicera.

3. “Personer med CP har sämre kognitiv förmåga”

En vanlig fördom är att tro är att alla personer med CP-skada också har nedsatt kognitiv förmåga, eller någon form av intellektuell funktionsnedsättning. Vissa med CP har en lätt utvecklingsstörning, men de allra flesta har inte det. Risken att få en svårare utvecklingsstörning är högre i samband med svår spastisk CP.