X

Vad får jag för lön som assistent till mitt barn eller anhöriga?

Lönen för personliga assistenter regleras i kollektivavtalet (Vårdföretagarna och Kommunal – Bransch G). På Anhörigassistans använder vi individuell lönesättning och lönen bestäms vid anställningens början. Höjning av lönen sker normalt en gång per år i samband med lönejustering i kollektivavtalet. 

Vad får jag för lön som assistent till mitt barn eller anhöriga?

Lönen för personliga assistenter regleras i kollektivavtalet (Vårdföretagarna och Kommunal – Bransch G). På Anhörigassistans använder vi individuell lönesättning och lönen bestäms vid anställningens början. Höjning av lönen sker normalt en gång per år i samband med lönejustering i kollektivavtalet. 

Du har en viss ersättning för arbetat tid (grundlön). Till grundlönen tillkommer OB-ersättning om du arbetar på obekväm arbetstid. OB-ersättningens storlek bestäms av kollektivavtalet. För anhörigassistenter är det vanligt med en fast OB-ersättning. Om jour ingår i ditt tilläggsavtal får du ersättning för den tid du arbetar jour. Jourersättningen bestäms likaså av kollektivavtalet. Skillnaden mellan aktiv arbetstid och jour är att du, när du är schemalagd för jourtid, inte arbetar aktivt utan endast ska finnas tillgänglig på arbetsplatsen. Under nattetid kan du, om det passar, till exempel ha möjlighet att sova.

Som assistent har du timlön. Det innebär att du får betalt den 25:e i månaden efter arbetsmånaden för de timmar du arbetat under arbetsmånaden. Lönen kan därför variera från månad till månad beroende på hur mycket du arbetat, och om eller hur mycket av den tiden som är på obekväm arbetstid. 

Vi finns här för din familj

Anhörigassistans startade för att vara ett bra alternativ till familjer som själva har möjlighet att ta hand om sina anhöriga, men som behöver ha hjälp med den administration som rör assistansen.

Genom att kontakta oss så kan vi titta över era förutsättningar och hitta lösningar tillsammans.

Du har en viss ersättning för arbetat tid (grundlön). Till grundlönen tillkommer OB-ersättning om du arbetar på obekväm arbetstid. OB-ersättningens storlek bestäms av kollektivavtalet. För anhörigassistenter är det vanligt med en fast OB-ersättning. Om jour ingår i ditt tilläggsavtal får du ersättning för den tid du arbetar jour. Jourersättningen bestäms likaså av kollektivavtalet. Skillnaden mellan aktiv arbetstid och jour är att du, när du är schemalagd för jourtid, inte arbetar aktivt utan endast ska finnas tillgänglig på arbetsplatsen. Under nattetid kan du, om det passar, till exempel ha möjlighet att sova.

Som assistent har du timlön. Det innebär att du får betalt den 25:e i månaden efter arbetsmånaden för de timmar du arbetat under arbetsmånaden. Lönen kan därför variera från månad till månad beroende på hur mycket du arbetat, och om eller hur mycket av den tiden som är på obekväm arbetstid. 

Vi finns här för din familj

Anhörigassistans startade för att vara ett bra alternativ till familjer som själva har möjlighet att ta hand om sina anhöriga, men som behöver ha hjälp med den administration som rör assistansen.

Genom att kontakta oss så kan vi titta över era förutsättningar och hitta lösningar tillsammans.