X

Får man ha personlig assistent
i förskola eller skola?

Det beror på vad som står i beslutet om assistansersättning. Där framgår om förskolan eller skolan ska tillgodose assistansbehovet under tiden barnet vistas där. Oftast finns dessa resurser inom barnomsorgen, men det förekommer att ett barn har personlig assistans beviljat även under vistelsetiden där.

Får man ha personlig assistent i förskola eller skola?

Det beror på vad som står i beslutet om assistansersättning. Där framgår om förskolan eller skolan ska tillgodose assistansbehovet under tiden barnet vistas där. Oftast finns dessa resurser inom barnomsorgen, men det förekommer att ett barn har personlig assistans beviljat även under vistelsetiden där.

Det här är de grundläggande behoven för beslut om assistansersättning:

 • Personlig hygien
 • Måltider
 • På- och avklädning
 • Kommunikation
 • Hjälp som förutsätter ingående kunskap hos den enskilde
 • Andning
 • Stöd för att förebygga skada vid en psykisk funktionsnedsättning
 • Stöd som behöver ges löpande på grund av ett medicinskt tillstånd

Behoven ska vara av mycket personlig karaktär.

Du ansöker om assistansersättning hos Försäkringskassan samt hos din kommun.

Vi finns här för din familj

Anhörigassistans startade för att vara ett bra alternativ till familjer som själva har möjlighet att ta hand om sina anhöriga, men som behöver ha hjälp med den administration som rör assistansen.

Genom att kontakta oss så kan vi titta över era förutsättningar och hitta lösningar tillsammans.

Det här är de grundläggande behoven för beslut om assistansersättning:

 • Personlig hygien
 • Måltider
 • På- och avklädning
 • Kommunikation
 • Hjälp som förutsätter ingående kunskap hos den enskilde
 • Andning
 • Stöd för att förebygga skada vid en psykisk funktionsnedsättning
 • Stöd som behöver ges löpande på grund av ett medicinskt tillstånd

Behoven ska vara av mycket personlig karaktär.

Du ansöker om assistansersättning hos Försäkringskassan samt hos din kommun.

Vi finns här för din familj

Anhörigassistans startade för att vara ett bra alternativ till familjer som själva har möjlighet att ta hand om sina anhöriga, men som behöver ha hjälp med den administration som rör assistansen.

Genom att kontakta oss så kan vi titta över era förutsättningar och hitta lösningar tillsammans.