X

Hur många år måste mitt barn vara för att få personlig assistans?

Det finns ingen undre åldersgräns för när ett barn kan vara assistansberättigat.

Hur många år måste mitt barn vara för att få personlig assistans?

Det finns ingen undre åldersgräns för när ett barn kan vara assistansberättigat.

Baseras på de grundläggande behoven

Det är generellt svårare att få assistans ju yngre barnet är, då mycket av de grundläggande behoven går under det som anses tillhöra det normala föräldraansvaret. De grundläggande behoven är:

 • Personlig hygien
 • Måltider
 • På- och avklädning
 • Kommunikation
 • Hjälp som förutsätter ingående kunskap hos den enskilde
 • Andning

Vi finns här för din familj

Anhörigassistans startade för att vara ett bra alternativ till familjer som själva har möjlighet att ta hand om sina anhöriga, men som behöver ha hjälp med den administration som rör assistansen.

Genom att kontakta oss så kan vi titta över era förutsättningar och hitta lösningar tillsammans.

Baseras på de grundläggande behoven

Det är generellt svårare att få assistans ju yngre barnet är, då mycket av de grundläggande behoven går under det som anses tillhöra det normala föräldraansvaret. De grundläggande behoven är:

 • Personlig hygien
 • Måltider
 • På- och avklädning
 • Kommunikation
 • Hjälp som förutsätter ingående kunskap hos den enskilde
 • Andning


Vi finns här för din familj

Anhörigassistans startade för att vara ett bra alternativ till familjer som själva har möjlighet att ta hand om sina anhöriga, men som behöver ha hjälp med den administration som rör assistansen.

Genom att kontakta oss så kan vi titta över era förutsättningar och hitta lösningar tillsammans.